May 2019

The aura does do the talking.

“When you begin the experiment of being yourself, you will see clearly that it will bring the appropriate response and reward. In grasping your design, in grasping your Type, see clearly how important it is for the children around you that they are not forced or conditioned to be something other than what they are.

The first seven years of life is when we experience our deepest conditioning. By the time that we reach seven years of age, we have the equipment necessary to survive in the world. That equipment that we have for survival is the conditioned equipment of the notself that dominates our existence. We were conditioned by our mothers and our fathers and our siblings.

For an adult to discover the nature of their design, the mechanics of their Type, is a seven-year process of de-conditioning yourself. It is not like you have to work at that. It is about experimenting day by day with what it is to be you. It takes seven years for the vast majority of the cells in the body to be replaced. It takes seven years to eliminate the old conditioning and to bring about the new. It takes about three and a half years to reach the critical mass where the true self begins to dominate over the conditioned self.

It is so difficult for deeply conditioned human beings to appreciate the power that lies within them. They have never tapped into those resources. They are always trying to climb the mountain of inconsistency.

The complexity of what it is to be human is really misleading. The literature on “discovering yourself’ has little to do with fact and much to do with concept. Human Design is just about the basic mechanical infrastructure that humanity has. When you accept the way in which your vehicle is intended to operate, it will run smoothly. When your vehicle operates correctly, you who experience the life can finally relax and enjoy the journey. It requires nothing more than living out the basic mechanic of your Type. Nothing more.” Ra Uru Hu – Profile and Type Reference Book

‘Vrijheid is belangrijker dan gekwetste gevoelens’

Bart Nijman interviewt Hans Teeuwen in de Nieuwe Revu van deze week over het vrije woord. De cabaretier legt het nog één keer uit, want: ‘Vrijheid wordt te vaak verkeerd begrepen.’

Wanneer werd de vrijheid van meningsuiting een thema voor jou?
‘De eerste keer dat ik ging nadenken over de vrijheid van meningsuiting en hoe fragiel die is, kwam door twee incidenten met de Hells Angels in de jaren 90. In het programma van Jack Spijkerman werden grappen gemaakt over Hells Angels die in een bordeel waren doodgeschoten. Henk van Dorp had iets gezegd over de vermeend criminele activiteiten van deze volstrekt onschuldige jongensclub. Spijkerman werd toen bedreigd en Henk van Dorp moest na een klap in zijn gezicht twee weken lang met een blauw oog zijn programma presenteren, want de jongens waren even langs geweest. Van Dorp en Spijkerman boden zelfs hun excuses aan de Angels aan, op beeld. Dat was al schokkend genoeg, maar nog veel schokkender was dat niemand zich uitsprak tegen wat toch wel heftige bedreigingen en zelfs geweld waren. Artistieke vrijheid en persvrijheid werden door een klein clubje aan de motorlaars gelapt. Ik geloof niet dat het ooit de ambitie van de Hells Angels was om Nederland te gaan regeren, maar op het moment dat het doodstil blijft als je zoiets flikt, realiseer je je wel hoe effectief de dreiging van geweld is als je mensen het zwijgen op wil leggen. Dat vond ik oprecht schokkend. Een van de weinige mensen die zich daar toen net zo druk over maakte als ik, was nota bene Theo van Gogh. Terwijl de reactie van de meeste mensen was van: “Joh, doe nou maar niet, want die lui zijn knettergek.”’

Hoe keek je terug op dat incident?
‘Het geeft een besef over de vrijheid van meningsuiting. Dat er een zekere mate van moed voor nodig is om onder intimidatie uit te komen. De moed van de eenling, die het aandurft om een onderwerp op te werpen of een grap te maken, maar niet weet of iedereen zijn stap naar voren zal volgen, of dat hij daar alleen komt te staan. In de wind. Op zulke momenten vind ik dat de solidariteit van mensen die gewoon, zonder geweld en zonder bedreigingen, een debat willen voeren, zichtbaar moet worden. Want wat gaan die Hells Angels doen als er een massaal statement wordt gemaakt? Ze kunnen niet iedereen op hun bek slaan. Diezelfde wetmatigheid had moeten gelden rondom de eerste cartoons over Mohammed, in Denemarken. Toen er echte bedreigingen kwamen, die door toch een te groot deel van de islamitische gemeenschap in elk geval niet werden veroordeeld. Meteen bij het eerste geweld hadden ALLE (Teeuwen vraagt hier expliciet om hoofdletters, red.) kranten die cartoons moeten afdrukken, om zo de boodschap af te geven dat dát is wat er gebeurt als je een onwelgevallige mening met geweld of de dreiging daarvan probeert te intimideren – dan krijg je hem in duizendvoud terug.’
Read more