Formats Quote

Leestijd 4 minuten

“Het is een dag van niks. De zomer duurt al eeuwen en is nog lang niet voorbij. Sjef en ik liggen op onze rug op het betegelde voetbalveldje achter ons huis. Met „ons huis” bedoel ik zijn studentenkamertje, waar ik in het begin van de vakantie met drie schone onderbroeken en een jurk naartoe ging en sindsdien niet meer vandaan ben gekomen.

„Wat zullen we doen?” vraag ik.

„Hoezo?” Hij draait zich naar me toe.

Ik heb zin om zijn neus in mijn mond te stoppen, sproeten en al.

„We doen toch al wat,” zegt hij.

„Ik verveel me.”

Hij haalt zijn schouders op.

„Leer me eens iets,” zeg ik.

„Wat dan?”

„Gewoon.”

Sjef kijkt naar de lucht. Ik kijk met hem mee. Vroeger wilde ik dit heel graag, zo naast iemand liggen. Nu heb ik Sjef en ik ben aan hem gewend geraakt. Ik merk amper nog of hij er is of niet.

Hij pulkt iets tussen zijn tanden vandaan. ‘Ik kan je wel een sjekkie leren rollen, maar het ligt binnen.’

„Ga halen dan.”

Hij zucht, staat op en sloft weg. Klopt het stof van zijn lichtblauwe korte broek. Mijn moeder zegt altijd: als je weet dat je niet gaat strijken, moet je ook geen linnen kopen.

Sjef draait zijn voordeur open en ik kijk hoe een vliegtuig een streep trekt in de felle blauwe lucht. Daar zitten allemaal mensen in. Ze gaan naar huis of naar de zon. Voelen ze zich schuldig, al die kerosine? Ik ben een held dat ik thuisblijf. Ze zullen later zeggen: mensen zoals zij hebben de wereld gered.

Daar is Sjef. Ik ga rechtop zitten.
Read more

Een culturele oorlog verliezen is duur; de prijs van omvolking is dikwijls permanent.

‘FVD moet culturele oorlog winnen om economie te redden’

“Na de overwinningsspeech van Thierry Baudet horen we het steeds vaker: hou nou toch eens op met die boreaalse praatjes! Er zijn belangrijkere dingen, zoals de enorme kosten van de klimaatmanie, het verlies van politieke en economische kracht van ons land binnen de EU, en immigratie. Straks kunnen de rekeningen niet meer betaald worden; dat is belangrijker dan literaire bespiegelingen en borrelpraatjes waar de politieke leider van de FVD zich teveel mee bezig houdt.

De critici missen het belangrijkste punt. De bron achter de klimaatmanie, het Europese massadenken en de immigratie is cultureel. We zitten middenin een keiharde culturele oorlog. We zitten in het defensief. De ideologieën, personen en geldstromen in deze culturele oorlog zijn misschien niet zo zichtbaar – niet zo verwonderlijk gezien onze gekleurde media – maar dat maakt ze niet minder reëel.

Het niet willen of durven voeren van deze culturele strijd zou de FVD transformeren tot de VVD. Na twaalf jaar lidmaatschap van die club werd ik door Marrakesh moreel gedwongen mijn lidmaatschap op te zeggen. De VVD blaft, maar bijt niet. Ze verliezen de culturele oorlog. Daarom blijft immigratie doorgaan. Daardoor tekenen ze dure klimaatmanieakkoorden samen met GroenLinks. En dat verklaart ook waarom de VVD internationale akkoorden steunt die de persvrijheid inperken. Je kunt geen economisch succes bouwen op drijfzand. Zakelijkheid en boreaalse ideologie zijn afhankelijk van elkaar.

Hoe lang al zitten we in het defensief? Al tientallen jaren. De groei van de bevolking (vrijwel geheel door immigratie), de bijbehorende woningnood en druk op het sociale systeem, het verlies van rente op spaarrekeningen door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de nieuwe rassenpolitiek, problemen rondom de veiligheid, et cetera. Voor de meer zakelijk en economisch gerichte leden van de FVD: dit zijn geen natuurverschijnselen maar cultureel gedreven ontwikkelingen waar geld, personen en organisaties achter zitten.

Een voorbeeld. De massa-immigratie werd gefaciliteerd door Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die met bootjes immigranten oppikten in de Middellandse Zee. Deze clubs werden politiek beschermd en gesteund. Kritiek daarom heette racisme of fascisme, zoals gebruikelijk. U gaat betalen voor de extra kosten op huisvesting (woningtekort), veiligheid, sociale voorzieningen, zorgkosten etc. Ook uw eventuele kinderen en kleinkinderen zullen daarvoor moeten betalen. Dat is de prijs van het verliezen van een culturele oorlog.
Read more

How Is Consciousness Related to the Brain?

“More recently, I’ve heard some truly mind-blowing hypotheses about the nature of consciousness. I recently encountered the ideas of Dr. Eben Alexander, a neurosurgeon who had a near-death experience (NDE) in 2008 which was the subject of his New York Times number one bestselling book, Proof of Heaven. He described familiar NDE elements from his days in a meningitis-related coma: traveling through a tunnel, encountering a being of light, connecting with profound, all-embracing love.

I recently spoke with Alexander on the Think Act Be podcast, and he described a relationship between consciousness and the brain that turns conventional scientific thinking on its head. Alexander suggests that rather than creating consciousness, the brain actually limits it.

“I often say that we are conscious in spite of our brain, not because of it,” said Alexander. “It really has to do with the fact that consciousness is fundamental.” He continued, “Consciousness is not something you can get behind. You can’t see it as a derivative from the matter of the brain.” (This notion is captured in the title of the article, “What If Consciousness Comes First?”)

So if our experience of consciousness doesn’t arise from the brain—where the heck does it come from? According to Alexander, “We truly live in a mindful universe, with top-down causal principles that are very powerful in determining the events of human lives.” He posits that these causal principles “are not the simple, predicted result of a kind of bottom-up causation looking at the subatomic particles and cells.” Instead, consciousness is the building block of the universe and gives rise to everything we experience—including ourselves.”

Source: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain

9-Centered Humans

Mann Frau Proportion Da Vinci by © Sonja Janson, Fotolia.com

Our species has exhausted the developmental potential of the 7-centered mind and now has the opportunity to reach far beyond the cognitive, sensory and awareness capabilities of our 7-centered ancestors. As 9-centered humans we are here to explore living with a form of consciousness that is more advanced than mental awareness. We are designed to experience the realization of binary consciousness: the quantum consciousness of mind and body simultaneously, meaning the conscious awareness of the body living the life and the mind observing it. Binary consciousness brings the moment-to-moment awareness of the body’s intelligence as it makes decisions for the life. The mind resides as witness, observing the movement of embodied life. The correct and highest developmental potential of the mind is to observe life and to communicate those observations, when asked, for the benefit of others. As 9-centered humans we are born with the potential to live as holistic beings, not just as an instinctual physical being or just as a strategic mental being, but to live the full potential of our species at its current stage of development: to experience life as self-reflected witnessing consciousness uniquely embodied in form.

Human Design is knowledge for our time. Humanity faces a rapidly changing world and is on the cusp of another evolutionary shift. Now we have the opportunity to learn how to live out our 9-centered potential. We are approaching a new era when the survival of our species and its ability to thrive will depend on one’s unique ability to navigate through life without the protection and support of the social infrastructure and agreements which have previously held our world together. The Human Design System shows you how to explore at the leading edge of human development. Here is the opportunity to live as a unique individual, to live by the decision-making of your body’s inner authority while liberating the mind to observe and be of service to the other.” – Dharmen and Leela Swann-Herbert – quoted with written permission from Your Own Authority – A Beginner’s Guide to Human Design ebook

“I relax into oneness and spontaneously give my deepest gift”

“If we have grown beyond a 50/50 Relationship, we are no longer cautious about giving our love to our intimate partner. At certain moments we might beg and whimper; at other moments we might aggressively ravish our partner in love. Still at other times our loving is serene and sweet. But whether shouting, screaming, pleading, pushing, pulling, biting or hugging, we are gifting our partner with our uninhibited and free love, flowing directly from our sexual essence without fear or doubt.

If we have grown into the practice of Intimate Communion, the imaginary videotape does not pose a dilemma since we understand that the fundamental difference between rape and ravishment is simple: Love. Is love the motive of every squeeze, shriek and nibble, regardless of how forceful, aggressive or passionate? Or is it a motive of need the need for sex, the need for power, the need for control?

Most important, in the practice of Intimate Communion we learn that love is something you do, not something you “fall into” or “out of.” Love is something that you practice, like playing tennis or the violin, not something you happen to feel or not. If you are waiting to feel love, in passionate sex or safe conversation, you are making a mistake. Love is an action that you do and when you do it, you feel it. When you are loving, others find you lovable. Love is an action you can practice.

Therefore, in Intimate Communion we learn to practice loving even when we feel hurt, rejected or resistant. First we practice love, and then our native sexual essence blooms, naturally, inevitably, because we are learning to give from our core, which includes the root of our sexuality.” – David Deida, Intimate Communion – awakening your sexual essence

…an unresolved argument…

What do we really know about male desire? Not much, according to Canadian sex researchers

ZOSIA BIELSKI PUBLISHED JULY 23, 2019

Winnipeg relationships therapist Sarah Hunter Murray found a male desire that’s less voracious, indiscriminate and skin deep, and more emotionally complex – fragile, even.

Winnipeg relationships therapist Sarah Hunter Murray found a male desire that’s less voracious, indiscriminate and skin deep, and more emotionally complex – fragile, even. CRISTIAN FOWLIE/THE GLOBE AND MAIL

Although sex researchers historically gave male subjects centre stage, they paid surprisingly little attention to how men actually desire. Today, contemporary sexologists say our cultural understanding of men’s sex drive remains simplistic and leans on old clichés – that male libido is always sky-high, self-centred and ready to go, with practically anyone. Men who aren’t this way are still treated as exceptions, not the rule.

Canadian researchers and clinicians are starting to push back on these ideas by asking deeper questions about the inner world of male desire. They’re looking at how heterosexual men lust (and don’t) within their relationships, what motivates them to have sex with their partners, what frustrates them in their intimate lives and how they process rejection from the women they love. What they’re finding counters much of what’s been previously assumed about men.

“We’ve got this stereotype about men’s desire being constant and unwavering. More recently, we’ve got #MeToo highlighting stories of men’s sexual desire being dangerous, toxic and about power. But what else is going on?” said Winnipeg relationships therapist Sarah Hunter Murray.

Murray interviewed nearly 300 men and spoke to hundreds more over a decade in her therapy practice – executives, truck drivers, athletes, teachers and dads among them. Their insights are included in Murray’s recent book, Not Always in The Mood: The New Science of Men, Sex, and Relationships, which offers a rare glimpse into a world we think we understand, but possibly don’t at all.

Notably absent from Murray’s book are the usual tales of raging male libido. One husband is too stressed out by the family business to think about sex. A boyfriend turns down his girlfriend’s advances for two months as he dwells on an unresolved argument. Another husband tells Murray his sexual interest piques when he and his wife talk late into the night. In her conversations with men, Murray found a male desire that’s less voracious, indiscriminate and skin deep, and more emotionally complex – fragile, even.

While Murray offers a strikingly new perspective on heterosexual male sex drive, other Canadian researchers are studying men’s sexual problems in long-term committed relationships. In Halifax, clinical psychologist Natalie Rosen is looking at why men experience low desire with their partners. At the University of Waterloo, PhD student Siobhan Sutherland is exploring male and female partners’ sexual complaints, which happen to be the same. And at the University of Kentucky, Canadian researcher Kristen Mark mines “sexual desire discrepancy” in couples, finding it’s sometimes wives and girlfriends who are more interested in sex than husbands and boyfriends – guys who find this scenario particularly troubling because of social expectations about the supposedly more carnal male gender.

Their emerging research suggests serious blind spots around male desire are harming relationships and holding couples back from broaching what they want in their intimate lives.

“If we ignore the nuances of sexual desire in men, we risk continuing to perpetuate stereotypes – that men’s sexual interest is uniformly high and independent of context – to the detriment of the many men whose experiences are multifaceted,” said Halifax’s Rosen. “In enhancing our understanding of men’s sexual desire, we can improve individual and couple sexuality and ultimately promote the quality of intimate relationships.”

The Globe spoke to researchers – and men – about busting the most pernicious myths lingering around male desire.
Read more

When mind is freed of being an inner authority

“When mind is freed of being an inner authority—because realize what life is like when mind pretends to be both the inner authority and the outer authority.

That mind only lies, because you‘re always protecting your ass one way or another.

But the moment you liberate mind, the moment you give it an opportunity, well, to be an old dog learning a new trick, it‘s called seeing.

It’s one of those words. What does it actually mean?

I’m not talking about the illusion of the three-dimensional field that we call our seeing.

No, it isn‘t about that.

It‘s about being aware.

This is about grasping everything without having to.

It is the freedom that comes with being able to move through this space correctly” – Ra Uru Hu

‘Zo vernietigt men de legitimiteit van verkiezingen en van de democratie’

ESSAY
Sid Lukkassen – Er is een brede flank ontstaan van partijen en bewegingen die worden uitgesloten van invloed

“Momenteel verzamel ik op VoordeKunst fondsen voor een briefwisseling over polarisering. In Nederland werd de polarisering merkbaar tijdens het tijdperk van Pim Fortuyn. Hij maakte destijds een analyse die nog steeds relevant is: vroeger was de elite nationaal georiënteerd, met een sterk besef van Leitkultur en patriottisme, terwijl de arbeiders zich oriënteerden op de internationale klassenstrijd. Maar in de jaren negentig sloeg dit om: bedrijven profiteerden van outsourcing en open grenzen, dus ook de elite werd zeer mobiel. De nieuwe elite was ‘wereldburger’ en identificeerde zich met transnationale instituties zoals de EU. Juist de arbeider bleef aangewezen op de directe leefomgeving – de werkende klasse werd nationalistischer en keerde zich tegen de open grenzen.

‘Zo ontstaat er deugspeak: specifieke woorden die het signaal versturen: ‘Ik hoor bij de club’
Op 14 juli presenteerde de tv-talkshow Filosofisch Kwintet een uitzending over elitevorming. Die uitzending liet precies zien wat er mis is: de intellectuelen aan tafel probeerden het begrip ‘elite’ te definiëren en terloops kwam de vraag ter sprake of ze zelf ook niet wat elitair waren. Die vraag bleef zweven maar tussendoor werd er nog wel gewaarschuwd tegen populisme. Er werd een sneer gemaakt naar Thierry Baudet en natuurlijk werd als ‘verplicht nummer’ de kwetsbare positie van minderheden onderstreept. Het belangrijkste wat we hieruit meenemen – en wat ik ook in mijn boek Kerkgangers en Zuilenbouwers (2018) laat zien – is dat politieke correctheid de sociale mobiliteit beknelt, wat uitmondt in een nieuwe verzuiling met bijbehorende spraakcodes.

‘Gebruik echter woorden als ‘dobbernegers’ of ‘islamisering’ en je ligt er direct uit’
Wie dit laatste ziet en begrijpt kan ons hele tijdgewricht doorgronden: alle puzzelstukken vallen op hun plaats. De deugbalts, zo noem ik de sleutel tot deze puzzel. De deugbalts betekent dat een ekster niet kan paren met een meeuw: de vogels maken verschillende zanggeluiden. Zo ontstaat er deugspeak: specifieke woorden die het signaal versturen: ik hoor bij de club – sleutelwoorden zoals bijvoorbeeld bij de Vrijmetselarij. Zoals ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’: zodoende ontstond er op organische wijze een ecosysteem met als grondslag de terminologieën en het wereldbeeld van Nieuw Links. Gebruik echter woorden als ‘dobbernegers’ of ‘islamisering’ en je ligt er direct uit.

‘Ons land hunkert naar vergezichten gebaseerd op realisme, op inhoudelijke gedachtewisselingen en filosofie’
Het probleem is dat er op deze wijze een verstikkende laag politieke correctheid op ons maatschappelijk debat is neergedaald. De feiten kun je niet meer benoemen zonder jezelf verdacht te maken: dit leidt tot uitsluiting op allerlei gebieden. Ondertussen snakt onze samenleving naar visievorming die boven de ‘virtue signals’ uitstijgt, naar debat bóven de verkavelde stellingnames van links en rechts. Ons land hunkert naar vergezichten gebaseerd op realisme, op inhoudelijke gedachtewisselingen en filosofie. Precies hierom ben ik mijn briefwisselingen gestart, om ook met linkse denkers in dialoog te treden – zodat men niet meer om de inhoud heen kan. Want waar de inhoud onbespreekbaar wordt, daar is het volgende stadium een burgeroorlog zoals in het Engeland van Thomas Hobbes (1588 – 1679).
Read more

There is no way to get to peace through the Maia

“You just can’t. One has to be brought to juxtaposition – to see that you play two roles, live a duality, and have two separate lives in one.

We live out the mechanical life, and have no choice in that whatsoever. The field of light gives the impression that there is nothing but choice – everything in the Maia is about choice, all these choices.

Just because you know this and live your strategy, you don’t escape the Maia, but live in it seamlessly, because when you then understand the mechanics of the Maia, it becomes seamless. Then you can have the other side of the juxtaposition by being aware of your helplessness. Wait for what you need to come to you, despite what the mirror shows.

Then you get to live out both sides. We are two-faced beings and are always in these two different realms at the same time.

You don’t need to struggle in the light.

You’ll never find reassurance there.

You can only get that from the mechanical side.” – Ra Uru Hu

How do the fates deal with the 6th line?

This line of enforcement. The discipline to maintain right action.

Until you get to the 6th line the fates are just throwing spanners in the mix. They are just getting in your way so you’ll simply differentiate. When it gets to the 6th line it gets right back down to the basics, right action is everything. The only way you are here to go through experience is as right action. There is no other way for the 6th line. 6th line beings are the most vulnerable beings on the planet. These are the good that die young and the old that die too soon. 6th line; fragile as fragile can be.

The enforcement of right action is never the privilege of a 6th line being in their first 30 years of their life because in those first 30 years they don’t live out their 6th line theme but a 3rd line of trial and error, pessimism, martyrdom, and mistakes, and all of that. And every 6th line being when they get to their post Kiron phase in life has to meet exactly the same forces they met in that first Saturn cycle, but they have to meet it with the enforcement of right action. Oh, what a trap! Those forces that you met before you went up on the roof they are waiting. It’s like those animals that can’t climb up the building but they know that at some point you have to come down that roof and they are all down there waiting. And it’s not the same people. It’s something to really grasp. It will be the same kind of archetypes. And you will see very clearly as a 6th line being that those forces that were there in that first Saturn cycle, the forces that tempted you with love, with this, with that, the forces that hurt you, that pleased you or whatever the case may be, they return. They return and how you deal with them then? This is what it is to be a 6th line being. The role model. The ultimate example. The ultimate example of what it is to live as yourself and this can only be done through right action. Right action is the action of the vehicle. It’s about authority. It’s about strategy.” – Ra Uru Hu

image by Christian Nauck – Daredevil roof jump – photoshop by Felicitas Driessen

Read more

The aura does do the talking.

“When you begin the experiment of being yourself, you will see clearly that it will bring the appropriate response and reward. In grasping your design, in grasping your Type, see clearly how important it is for the children around you that they are not forced or conditioned to be something other than what they are.

The first seven years of life is when we experience our deepest conditioning. By the time that we reach seven years of age, we have the equipment necessary to survive in the world. That equipment that we have for survival is the conditioned equipment of the notself that dominates our existence. We were conditioned by our mothers and our fathers and our siblings.

For an adult to discover the nature of their design, the mechanics of their Type, is a seven-year process of de-conditioning yourself. It is not like you have to work at that. It is about experimenting day by day with what it is to be you. It takes seven years for the vast majority of the cells in the body to be replaced. It takes seven years to eliminate the old conditioning and to bring about the new. It takes about three and a half years to reach the critical mass where the true self begins to dominate over the conditioned self.

It is so difficult for deeply conditioned human beings to appreciate the power that lies within them. They have never tapped into those resources. They are always trying to climb the mountain of inconsistency.

The complexity of what it is to be human is really misleading. The literature on “discovering yourself’ has little to do with fact and much to do with concept. Human Design is just about the basic mechanical infrastructure that humanity has. When you accept the way in which your vehicle is intended to operate, it will run smoothly. When your vehicle operates correctly, you who experience the life can finally relax and enjoy the journey. It requires nothing more than living out the basic mechanic of your Type. Nothing more.” Ra Uru Hu – Profile and Type Reference Book

‘Vrijheid is belangrijker dan gekwetste gevoelens’

Bart Nijman interviewt Hans Teeuwen in de Nieuwe Revu van deze week over het vrije woord. De cabaretier legt het nog één keer uit, want: ‘Vrijheid wordt te vaak verkeerd begrepen.’

Wanneer werd de vrijheid van meningsuiting een thema voor jou?
‘De eerste keer dat ik ging nadenken over de vrijheid van meningsuiting en hoe fragiel die is, kwam door twee incidenten met de Hells Angels in de jaren 90. In het programma van Jack Spijkerman werden grappen gemaakt over Hells Angels die in een bordeel waren doodgeschoten. Henk van Dorp had iets gezegd over de vermeend criminele activiteiten van deze volstrekt onschuldige jongensclub. Spijkerman werd toen bedreigd en Henk van Dorp moest na een klap in zijn gezicht twee weken lang met een blauw oog zijn programma presenteren, want de jongens waren even langs geweest. Van Dorp en Spijkerman boden zelfs hun excuses aan de Angels aan, op beeld. Dat was al schokkend genoeg, maar nog veel schokkender was dat niemand zich uitsprak tegen wat toch wel heftige bedreigingen en zelfs geweld waren. Artistieke vrijheid en persvrijheid werden door een klein clubje aan de motorlaars gelapt. Ik geloof niet dat het ooit de ambitie van de Hells Angels was om Nederland te gaan regeren, maar op het moment dat het doodstil blijft als je zoiets flikt, realiseer je je wel hoe effectief de dreiging van geweld is als je mensen het zwijgen op wil leggen. Dat vond ik oprecht schokkend. Een van de weinige mensen die zich daar toen net zo druk over maakte als ik, was nota bene Theo van Gogh. Terwijl de reactie van de meeste mensen was van: “Joh, doe nou maar niet, want die lui zijn knettergek.”’

Hoe keek je terug op dat incident?
‘Het geeft een besef over de vrijheid van meningsuiting. Dat er een zekere mate van moed voor nodig is om onder intimidatie uit te komen. De moed van de eenling, die het aandurft om een onderwerp op te werpen of een grap te maken, maar niet weet of iedereen zijn stap naar voren zal volgen, of dat hij daar alleen komt te staan. In de wind. Op zulke momenten vind ik dat de solidariteit van mensen die gewoon, zonder geweld en zonder bedreigingen, een debat willen voeren, zichtbaar moet worden. Want wat gaan die Hells Angels doen als er een massaal statement wordt gemaakt? Ze kunnen niet iedereen op hun bek slaan. Diezelfde wetmatigheid had moeten gelden rondom de eerste cartoons over Mohammed, in Denemarken. Toen er echte bedreigingen kwamen, die door toch een te groot deel van de islamitische gemeenschap in elk geval niet werden veroordeeld. Meteen bij het eerste geweld hadden ALLE (Teeuwen vraagt hier expliciet om hoofdletters, red.) kranten die cartoons moeten afdrukken, om zo de boodschap af te geven dat dát is wat er gebeurt als je een onwelgevallige mening met geweld of de dreiging daarvan probeert te intimideren – dan krijg je hem in duizendvoud terug.’
Read more

The great disappointment…

…for Reflectors is when they put their faith in the other. This is the great disappointment that awaits all Reflectors because sooner or later that is something that’s going to hurt them.

They are here to embrace what is a larger force in their life. It’s just what they’re here for. And of course, the moment that they are on that mundane plane that’s when the disappointment arises. The moment that the conditioning of the people around them is stronger than the conditioning of the program that’s the moment that truly the Reflector becomes lost.

They’re not here to reflect you and me. They only sample it. And what they’re really sampling is to see how much of the program you’ve taken in; because, after all, it’s not good for you. What’s good for them is not good for you. They can carry it inside them and it’s perfect. You carry it inside you and you’re lost in the not-self.”

– Ra Uru Hu

The one thing…

… that an energy type likes about a non-energy type – The Projector – is that the Projector is interested in them. That’s true; this is the Projector. They’re interested in the other.

So when an energy type meets a Reflector they’re surprised; they’re often upset. “They’re not interested in me.” They expect that interest to be there; it is not there. The Reflector aura samples, it takes just a touch of the other. No more. It isn’t to say that when you see a Reflector with somebody else and you’re doing a composite chart, because I can hear the question coming, that they don’t activate it. Yes, of course, they do. This is just simple basic mechanics. But it’s very important to understand something. It has a very, very minimal effect and in terms of conditioning. It is nowhere as powerful as the same activations coming from the planets. And this is the difference.

The Reflector has no way to protect itself from the daily program. So, in fact, more than any other creature on this planet they are designed to be deeply impacted by the program—Sun worshipers, actually. It may be that the Reflector cycle is ruled by the Moon, but they are focused on the neutrino field. It is what they’re here to take in. They’re here to take in the primary programming information.”

– Ra Uru Hu

SunBlog 42.6

Weirdos in the mail:

“Please undo your tagging of my name in a blog post.
It is affecting my work and business associates I am a high school track coach and Triathlon Coach. This was brought to my attention by a parent.
This is defamation that affects my livelihood.
My name when googled comes up with “How to F a woman” and Initial response by parents seeing this is that they think I wrote about this topic. I work with their children .

Cease and Desist any further tagging, writing , mentioning of me in your blog, website, any and all social media, all web communication outlets, written or video.

If this the tag and article is not removed by April 25, 2019 I will take next steps with my legal representative.

Diana Twardzik McLaughlin”

Diana,
this does not sound like an apology at all…
Also, I’d like to direct your attention to this page here: http://www.mcha.nl/disclaimer/

So, in order to consider your request of removing all content regarding you, I will accept the following:

-post an apology for lying about me, make this post public. A video message is acceptable too.
-Send me proof.

Then, I will take a full Lunar Cycle to consider your request. Until then: gfy

Soap sequence here: http://www.mcha.nl/tag/soap/
Read more

You can’t do both

00:02:18,960
Albert : “Have you actualized fully?”

Peggy Blumquist : “What?”

Albert : “Have you actualized fully?”

Peggy Blumquist : “I don’t know.
I mean, I’m trying.”

Albert : “Do you feel cold sometimes, even when it’s hot?”

Peggy Blumquist : “Sometimes.”

Albert : “Do you understand the difference between thinking and being?”

Peggy Blumquist : “What do you mean?”

Albert : “Do you understand the difference between thinking and being?”

Peggy Blumquist : “I…”

Albert : “To be is simply to exist…
Try it…
Try simply being.”

Peggy Blumquist : “I’m sorry, but how is sitting here gonna help me be the best person I can be?”

Albert : “Ah.
You want an explanation.”

Peggy Blumquist : “Well, kinda.”

Albert : “The human mind, aroused by an insistence for meaning, seeks and finds nothing but contradiction and nonsense.”

Peggy Blumquist : “Okay. It’s just practically, I’m saying. Uh, as a person, a married person, a woman who’s worried. She’s not living up to her full potential.”

Albert : “Hmm.
Think or be.
You can’t do both.” – Fargo – S02E08 – Loplop

Thierry Baudet heeft de zelfbenoemde ‘verstandige’ mensen ontmaskerd als povere bangerikken

Dat ‘verstand’ slaat overigens snel om in agressie, zo blijkt

“Ik heb lang getwijfeld, maar het politieke onbenul waarmee ‘verstandig Nederland’ zich op sociale media uitlaat over de verkiezingszege van Thierry Baudet – ronduit hysterisch en ‘onverstandig’ mijns inziens – mag niet onweersproken blijven. Al die haat, hoon en afkeer, tot en met de kreet ‘Waar blijft Volkert?’, nota bene uit de buik van een universiteit, toont precies de harde grens aan die de zelfbenoemde ‘verstandigen’ (denk voor ‘het beeld’ even aan de arrogante, papperige tronie van Maarten van Rossem) rond hun eigen wereldbeeld en onomstotelijk gelijk hebben opgetrokken.

Voor de goede orde: opnieuw is gebleken dat grofweg driekwart van het electoraat nog steeds braaf is, zich nog steeds achter de ‘normen en waarden’ opstelt waarover de ‘verstandigen’ zo hoog van de toren blazen (poldermodel, verbinden, empathie, bla-bla-bla), dus je zou zeggen: u kunt rustig gaan slapen. Maar o, o, o, wat brak de hél los, afgelopen woensdagavond!!! Ineens stond iedereen die inclusiviteit, menselijkheid en multiculti predikt klaar om een nieuwe, energieke partij – die in tegenstelling tot Wilders alles keurig ‘van onderop’ opbouwt – voor rotte vis uit te schelden en méér dan dat: met de talrijke verwijzingen naar de jaren ’30 werd openlijk gezinspeeld op een weldra te formeren gedachtepolitie of ideologische magistratuur, die dit veronderstelde ‘Kwaad’ in de kiem zou moeten smoren.

Oké, dacht ik, en dit zijn dus die zelfbenoemde ‘verstandige mensen’ die dagelijks bezig zijn ons land te besturen. Wat zijn dat voor povere bangeriken? En: op welk velletje denken zij dat geschreven staat dat hun soort ‘verstand’, dat eenmaal getest bij het minste geringste blijkt om te slaan in agressie, dit land voor eeuwig in bezit heeft? En niet uitgedaagd mag worden? Wát een onvoorstelbare armoede…

Ik zal u zeggen: ik heb niet op Forum voor Democratie gestemd, het zelfs niet overwogen, maar wat ben ik blij dat die moedige club van Thierry Baudet het is gaan opnemen tegen wat zich dag in dag uit als ‘het verstand’ presenteert en, naar nu blijkt, geen afwijkend geluid accepteert. Wat ben ik blij dat Forum heeft aangetoond dat er nog landgenoten zijn die eenmaal in de anonimiteit van het stemhokje het lef hebben om ‘stout’ te zijn. Naar hun hart durven te luisteren. Lang leve het stemhokje! Lang leve de beschutting die het biedt! Lang leve één van de laatste mogelijkheden om je los te scheuren van de door louter ‘verstandigen’ bevolkte media, die niets anders doen dan ons inpeperen, als in een éénpartij-staat, dat er maar één keuze is: die vóór ‘verstand’, hún soort ‘verstand’, wel te verstaan.

De suggestie van de zelfbenoemde ‘verstandigen’ dat Nederlanders zich met het stemmen op FvD ‘onfatsoenlijk’, ‘onverantwoordelijk’ en in het ergste geval ‘gevaarlijk’ (zie bruinhemden-retoriek) hebben gedragen, is lachwekkend. Als er in feite maar twee ‘partijen’ aan de verkiezingen meedoen (het partijkartel versus de rest) en je kwalificeert de keuze voor een partij die zich tegen het kartel keert als ‘gevaarlijk’, dan ben je effectief bezig Nederland in politiek opzicht tot een eenrichtingsstraat om te vormen. Dan wil je afslaan naar een weg, die eindigt in Noord-Korea.

En dan, tenslotte, die mateloze arrogantie om FvD weg te zetten als hebbende ‘geen oplossingen’. Alsof democratie een artsenexamen is, waarbij je eerst moet hebben aangetoond dat je mensen beter kunt maken. Wat een flauwekul. En wat een defensief geneuzel. Om te beginnen moet je eerst op de stoel van de arts zitten om te kunnen aantonen dat je mensen, in dit geval het land, ‘beter’ kunt maken. En ten tweede wil je dan, als zelfbenoemde ‘verstandige’, niet snappen dat democratie niet in de eerste plaats gaat over competenties en vaardigheden, maar over de vraag of mensen zich kunnen herkennen in de richting die we met z’n allen opgaan. Ergo: als je maar lang genoeg HET TEGENDEEL doet van wat grote groepen kiezers als de juiste richting zien, en dat maar lang genoeg volhoudt, doet het er op een gegeven moment niet meer toe of het geboden alternatief ‘capabel’ is, dan stem je als persoon die niks meer van zichzelf in de politiek herkent op élk alternatief om simpelweg GEHOORD te worden. Maar in de ogen van de onverstandige ‘verstandige’ val je dan onder het f-woord.

Dus dank, Thierry, voor het ontmaskeren van de onvoorstelbare armoede van de zittende voorhoede. Aan jou en je partij nu de – inderdaad veel zwaardere – taak die armoede in de schaduw te stellen. Succes!” Hans van Willigenburg

There’s nowhere to go because there’s nowhere to be

“Evolution is just a name we give to the illusion of motion, and wisdom is just a mirage. Despite all the talk of journeys and progress and growth, no one has ever moved an inch. You appear in the amusement park and you play the games and ride the rides and when it’s over you go out the way you came in. There was never any chance of making a difference because you were as much an illusion as the rest of it.” Jed McKenna – Dreamstate: A Conspiracy Theory

Bericht van Birgitte Westerveld

Weirdos in the mail:

TransIP 1 maart 2019 23:46
Goedenavond,

Van Birgitte Westerveld ontvingen wij onderstaand bericht.

——–
Good day,

I would like to report the following website hosted by your firm Transip B.V. server 95.170.72.245 for abusive content and slandering of my name across the internet. It’s a site maintained by Sjef Romijn : mcha.nl.

Content from a private FB discussion I’ve had between ‘friends only’ has been forwarded to Mr. Romijn in May 2018 and he has tagged several versions of my name (and those of others) and now all the offense content and images show up in search engines across the internet.

My reputations is being severely damaged and I would like all taken down. I have sent Mr. Romijn a private message this morning with the request to remove all content concerning me, but unfortunately he also promptly publicized this as well! I am pasting all links here. Your assistance in this matter would be greatly appreciated, not only for me, but for all others involved as my children other friends and family, not to mention prospective employers or clients, who are being affected by this as well for having me publicly exposed in such an offensive manner!

http://www.mcha.nl/tag/birgitte-west/
http://www.mcha.nl/2018/05/29/moonblog-9-3/

I am also including 2 of my own screen shots of the images that appear under my name..

Thank you for your help in this unfortunate matter,

Sincerely,

Birgitte Westerveld
——–

Met toestemming heb ik dit bericht aan je doorgestuurd, onze juridische afdeling zal dit verzoek gaan onderzoeken.

Met vriendelijke groet,
TransIP BV

Me: Ik heb ervaringen met deze dame gehad (waarin zij mij behoorlijk door het slijk haalt), daar heb ik over geblogged, zie de links die zij zelf aan jullie gegeven heeft. Ik hoor het wel als er vragen zijn. Bedankt.

Update:

Transip: Beste Sjef,

Dat kan ik me goed voorstellen. Op geen enkele wijze willen wij ons hierin mengen als dat voorkomen kan worden. De beklaagde kwam verhaal halen en wij hebben gedaan wat wij in deze situaties doen en kunnen doen.

Ik hoop dat je de dialoog aan gaat met haar en er op die manier uit komt. Nog een fijne zaterdag toegewenst.

Met vriendelijke groet,
TransIP BV
——–

Me: Birgitte,

in order to consider your request of removing all content regarding you, I will accept the following:

-unblock me on FaceBook first, by all your FB accounts/aliases.
-post an apology for smearing me, my name and my HD work falsely, be just as elaborate as you were smearing me, make this post public. A video message is acceptable too.
-Edit that specific smearing topic on your FB wall (do not delete it) to first make the post public, then to include the apology.
-write to all people you’ve written before complaining about me, like FB group admins and so on, with this public apology.
-Show me proof of all these.

The same applies for all others involved in that topic.

Then, I will take a full Lunar Cycle to consider your request.

Soap sequence here: http://www.mcha.nl/tag/soap/
Read more

SunBlog 37.6

Weirdos in the mail:

“Sjef, zou je die HDS \’soap opera\’ content aub kunnen verwijderen. Je hebt mijn naam en die van alle anderen getagged en nu komt alles op in searchengines. Wij schijnen elkaar niet te liggen.. bygones be bygones…maar ik heb ook kinderen die hier niet bij ingetrokken hoeven te worden.”

Google translate: “Sjef, could you please remove that HDS soap opera content. You have tagged my name and that of all others and now everything shows up in searchengines. We do not seem to sit well with each other .. bygones be bygones … but I also have children who do not have to be dragged into it.”

Soap sequence here: http://www.mcha.nl/tag/soap/
Read more

Rave New Year Forecast 2019 Excerpt

The Rave New Year Forecast is Fundamentally a Transit Weather Forecast

The transits of the Rave New Year are frequency patterns, interpreted by the mind, that will arise over and over throughout the year. It is easy to become caught up in the planetary transits because they influence all of humanity – we are in a material program which promotes a homogenized way of thinking and acting.

Learning about the planetary transits help us to become aware of what is not us, of what is not our individual life. When we learn about the Rave Year ahead, it is a finger pointing us towards what we can become aware of, without becoming identified with it, or acting upon it. It becomes the basis of our wisdom about the world, and what is not us.

It can be valuable to remember that this is the transit weather passing through; however, it is a weather pattern that will come up over and over throughout the year. We do not need to identify ourselves with the weather passing through; it is simply something that is experienced through the body and observed with the mind. We don’t make up stories about how the weather is doing something to us, or that we must do something about the weather; it is simply a fact of life here on planet Earth. Just like the weather, the Rave New Year transit themes are a fact of life on planet Earth every year.

If we know it is going to be rainy, we can be prepared, and take an umbrella with us; if we know the Rave New Year forecast, we can be prepared for what the homogenized world around us will be caught up in, and therefore, what to look for in the transit weather.

What is the Program?

The Program is a term that Ra used to describe the way the planetary transits operate together. We live in a vast neutrino ocean of approximately 30 trillion neutrinos per square inch per second; and we take in their energy, which arises primarily from the core of stars. Each neutrino travels to us across the solar system; and as they pass across or through a planet, the neutrino picks up the frequency imprint of that planet.

Each planet has a specific orbit in our solar system, which is described in Human Design through the Rave Mandala wheel, from the point of view of planet Earth. As each planet moves in its orbit, it passes through each of the gates in the Rave Mandala wheel. The Sun takes 365 days to pass through all 64 gates, where Pluto takes 251.9 years to do the same.


When we look at a transit of a specific day, we are seeing a snapshot of the planet’s movement around the wheel, and the specific energies that the neutrinos are bringing to us. The combination of all these planetary aspects and their gates is called The Program.


By observing The Program for the Rave New Year, we can learn to recognize these imprinted themes in action around us, and not get caught up in acting upon them, or identifying with them. Simply stated – energy is not personal.

Each planetary body has its own unique frequency theme, which is then expressed through the imprinted neutrinos passing by, and through that planetary body.

When we are looking at the Rave New Year Transits, we are looking at the over-arching, global themes for the entire year. Their potential influence is in the way our mind is conditioned to think, with a particular direction or focus. We can also become caught up in identifying with the homogenized world, which amplifies this same conditioning.

Each planet’s frequency for the coming year, expressed through the specific gate it is transiting, brings a unique energy transmission, which can be experienced by the body, and observed by the mind.

However, each of us have our own imprint of the planets, and their gate energies, that make up our individual BodyGraph. Our very strategy, and Inner Authority, arise through the specifics of the planetary imprint of our design. When we are operating correctly, we are living a life that is built upon the specifics of our design, through each planetary aspect and their frequencies.

When the mind is running the life, it runs on The Program; it is a distorted, and homogenized way of life – acting and reacting to the transit themes and their influences. And, if The Program provides a transit in a gate that is open in our design, the mind will be very attracted to acting upon it.

By learning about The Program, and specifically the Rave New Year programming, we can learn to observe these themes in action around us. Slowly, we can become familiar with these themes, and avoid being identified with them, or initiating action based upon them.

Remember, the transits are here to be observed, and self-observation builds our wisdom, and potential for awareness in the now.

By Dharmen & Leela Swann-Herbert

Bodies don’t wake up.

“That can actually sound quite cute. But anyway they don’t. They don’t. Vehicles don’t wake up. It’s not even in their criteria. Vehicles are vehicles. Only passengers can wake up.

To break through that, it’s not enough to say “Ok, follow your strategy, honor your inner authority.” You can’t imagine, well, I guess you can because most of you have heard it, I say this endlessly, it is my “take two aspirins and go to bed,” over and over and over again, but it’s not enough when it comes to any attempt to awaken the passenger. As I said earlier, you can follow your design and have the serendipity that your passenger sees. There isn’t anything to say that there isn’t a 2nd line somewhere that will come to that quite naturally. It’s all possible. But in terms of the vast population, in terms of the vast majority of people who will experiment with this knowledge? No. No, it’s not a given because it is a gift and not a right. How about that? It’s not a right.

There can be a number of ways. You can be Krishnamurti. That is, you can have a fabulous intellectual mind. And through the very glory of your intellectual mind you can get to a resolute place of recognizing choicelessness. Bravo, very few beings can do that. It’s impressive, but very few can. You can have satori, that incredible epiphany, magical moment, whatever you want to call it, in which suddenly seeing is there. So many of the beings that we call masters, gurus, whatever, have had these kinds of experiences where suddenly there’s this seeing and everybody says “ah”; yeah, well, ok. It’s not transferable. We’re talking about transference and we’re talking about what’s transferable. I have no right as a teacher to teach anything that isn’t transferable” – Ra Uru Hu

Human Design is not a moral knowledge

“It doesn’t teach us to be nice
Human Design is the rule breaker
It urges us to be ourselves in any price
All the prices our conditioned mind might think we pay
Turn out to be the biggest gifts bestowed upon us through this process
There is no bigger gift then being one’s SELF
It can’t be quantified
It can’t be compared
It can’t be defined
And there is nothing more important or worthy than it.
There is no cause
There is no enlightenment.
SELF is all there is.
And the gift of its unique expression through a body and mind.
We humans have so many ideas, in any path we walk.
Every “truth” brings endless words to feed the thought,
Which now translates its instructions into new language.
If we believe it, we fall into the pit. Illusion.
If we think it can tell us what it means to be SELF
We are mistaken.
The problem cannot recognize the solution
Thought cannot comprehend what is before and beyond thought.
Human Design reminds us what it is to be a guest here, on this plane.
A passenger consciousness in a vehicle,
Driving us safely on itself.
To be a passenger is not to look at everyone else,
And think who we are in compared to them.
It is to watch and see our SELF,
Being revealed and exposed, out of letting go into what IS.
And to allow the expression of it as it is,
Without masks, or trying to please and ease, to fit in.
Without fighting to change, to be someone or something.
It is the greatest gift we can give ourselves and others.
And it takes courage. It takes courage to be who we are.
Mostly the courage of the first decision – to try.
After that, out strategy and authority take us.
I love Human Design.” – Pavaka Katzir – Living Your Design Guide – Human Design Manifestor Group