August 2019

Leestijd 4 minuten

“Het is een dag van niks. De zomer duurt al eeuwen en is nog lang niet voorbij. Sjef en ik liggen op onze rug op het betegelde voetbalveldje achter ons huis. Met „ons huis” bedoel ik zijn studentenkamertje, waar ik in het begin van de vakantie met drie schone onderbroeken en een jurk naartoe ging en sindsdien niet meer vandaan ben gekomen.

„Wat zullen we doen?” vraag ik.

„Hoezo?” Hij draait zich naar me toe.

Ik heb zin om zijn neus in mijn mond te stoppen, sproeten en al.

„We doen toch al wat,” zegt hij.

„Ik verveel me.”

Hij haalt zijn schouders op.

„Leer me eens iets,” zeg ik.

„Wat dan?”

„Gewoon.”

Sjef kijkt naar de lucht. Ik kijk met hem mee. Vroeger wilde ik dit heel graag, zo naast iemand liggen. Nu heb ik Sjef en ik ben aan hem gewend geraakt. Ik merk amper nog of hij er is of niet.

Hij pulkt iets tussen zijn tanden vandaan. ‘Ik kan je wel een sjekkie leren rollen, maar het ligt binnen.’

„Ga halen dan.”

Hij zucht, staat op en sloft weg. Klopt het stof van zijn lichtblauwe korte broek. Mijn moeder zegt altijd: als je weet dat je niet gaat strijken, moet je ook geen linnen kopen.

Sjef draait zijn voordeur open en ik kijk hoe een vliegtuig een streep trekt in de felle blauwe lucht. Daar zitten allemaal mensen in. Ze gaan naar huis of naar de zon. Voelen ze zich schuldig, al die kerosine? Ik ben een held dat ik thuisblijf. Ze zullen later zeggen: mensen zoals zij hebben de wereld gered.

Daar is Sjef. Ik ga rechtop zitten.
Read more

DX5 Rugged™ 5-Channel Surface System


Bold styling that’s aggressive with a focus on class-leading durability
Inspired by the ergonomically-recognized Spektrum™ DX5 Pro and DX5C transmitters
Water-resistant* chassis design protects against minor splashes
Dual lanyard mounts provide radio safety and accessibility
Surrounded rubber-bumper chassis protection
Built-in front chassis guard offers user-inspired accessory mounting options
Simple capacitive-touch control panel responds to the touch of your finger
Intuitive software based on user-tested functionality that’s clean and simple
Innovative thumb-steering lever makes one-hand operation safer and more precise
Non-slip removable rubber hand grip and off-road treaded steering wheel
Built-in telemetry capability (telemetry compatible devices sold separately)
Convenient built-in tool storage compartment
Large easy-to-read LCD screen
Five-channel, full-proportional versatility
Frequency-agile, Spektrum™ DSMR® 2.4GHz technology
Program and fine-tune compatible receivers with AVC® technology
Steering mix, 4-wheel steering mixes, Motor-On-Axle (MOA), plus one assignable mix
Bind-progress screen displays status and frame rate
Includes the compact Spektrum SR515, 5-channel DSMR sport receiver
Compatible with DSM2® receivers
*The DX5 Rugged instruction manual details water resistance limitations.

Een culturele oorlog verliezen is duur; de prijs van omvolking is dikwijls permanent.

‘FVD moet culturele oorlog winnen om economie te redden’

“Na de overwinningsspeech van Thierry Baudet horen we het steeds vaker: hou nou toch eens op met die boreaalse praatjes! Er zijn belangrijkere dingen, zoals de enorme kosten van de klimaatmanie, het verlies van politieke en economische kracht van ons land binnen de EU, en immigratie. Straks kunnen de rekeningen niet meer betaald worden; dat is belangrijker dan literaire bespiegelingen en borrelpraatjes waar de politieke leider van de FVD zich teveel mee bezig houdt.

De critici missen het belangrijkste punt. De bron achter de klimaatmanie, het Europese massadenken en de immigratie is cultureel. We zitten middenin een keiharde culturele oorlog. We zitten in het defensief. De ideologieën, personen en geldstromen in deze culturele oorlog zijn misschien niet zo zichtbaar – niet zo verwonderlijk gezien onze gekleurde media – maar dat maakt ze niet minder reëel.

Het niet willen of durven voeren van deze culturele strijd zou de FVD transformeren tot de VVD. Na twaalf jaar lidmaatschap van die club werd ik door Marrakesh moreel gedwongen mijn lidmaatschap op te zeggen. De VVD blaft, maar bijt niet. Ze verliezen de culturele oorlog. Daarom blijft immigratie doorgaan. Daardoor tekenen ze dure klimaatmanieakkoorden samen met GroenLinks. En dat verklaart ook waarom de VVD internationale akkoorden steunt die de persvrijheid inperken. Je kunt geen economisch succes bouwen op drijfzand. Zakelijkheid en boreaalse ideologie zijn afhankelijk van elkaar.

Hoe lang al zitten we in het defensief? Al tientallen jaren. De groei van de bevolking (vrijwel geheel door immigratie), de bijbehorende woningnood en druk op het sociale systeem, het verlies van rente op spaarrekeningen door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de nieuwe rassenpolitiek, problemen rondom de veiligheid, et cetera. Voor de meer zakelijk en economisch gerichte leden van de FVD: dit zijn geen natuurverschijnselen maar cultureel gedreven ontwikkelingen waar geld, personen en organisaties achter zitten.

Een voorbeeld. De massa-immigratie werd gefaciliteerd door Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die met bootjes immigranten oppikten in de Middellandse Zee. Deze clubs werden politiek beschermd en gesteund. Kritiek daarom heette racisme of fascisme, zoals gebruikelijk. U gaat betalen voor de extra kosten op huisvesting (woningtekort), veiligheid, sociale voorzieningen, zorgkosten etc. Ook uw eventuele kinderen en kleinkinderen zullen daarvoor moeten betalen. Dat is de prijs van het verliezen van een culturele oorlog.
Read more

How Is Consciousness Related to the Brain?

“More recently, I’ve heard some truly mind-blowing hypotheses about the nature of consciousness. I recently encountered the ideas of Dr. Eben Alexander, a neurosurgeon who had a near-death experience (NDE) in 2008 which was the subject of his New York Times number one bestselling book, Proof of Heaven. He described familiar NDE elements from his days in a meningitis-related coma: traveling through a tunnel, encountering a being of light, connecting with profound, all-embracing love.

I recently spoke with Alexander on the Think Act Be podcast, and he described a relationship between consciousness and the brain that turns conventional scientific thinking on its head. Alexander suggests that rather than creating consciousness, the brain actually limits it.

“I often say that we are conscious in spite of our brain, not because of it,” said Alexander. “It really has to do with the fact that consciousness is fundamental.” He continued, “Consciousness is not something you can get behind. You can’t see it as a derivative from the matter of the brain.” (This notion is captured in the title of the article, “What If Consciousness Comes First?”)

So if our experience of consciousness doesn’t arise from the brain—where the heck does it come from? According to Alexander, “We truly live in a mindful universe, with top-down causal principles that are very powerful in determining the events of human lives.” He posits that these causal principles “are not the simple, predicted result of a kind of bottom-up causation looking at the subatomic particles and cells.” Instead, consciousness is the building block of the universe and gives rise to everything we experience—including ourselves.”

Source: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain

9-Centered Humans

Mann Frau Proportion Da Vinci by © Sonja Janson, Fotolia.com

Our species has exhausted the developmental potential of the 7-centered mind and now has the opportunity to reach far beyond the cognitive, sensory and awareness capabilities of our 7-centered ancestors. As 9-centered humans we are here to explore living with a form of consciousness that is more advanced than mental awareness. We are designed to experience the realization of binary consciousness: the quantum consciousness of mind and body simultaneously, meaning the conscious awareness of the body living the life and the mind observing it. Binary consciousness brings the moment-to-moment awareness of the body’s intelligence as it makes decisions for the life. The mind resides as witness, observing the movement of embodied life. The correct and highest developmental potential of the mind is to observe life and to communicate those observations, when asked, for the benefit of others. As 9-centered humans we are born with the potential to live as holistic beings, not just as an instinctual physical being or just as a strategic mental being, but to live the full potential of our species at its current stage of development: to experience life as self-reflected witnessing consciousness uniquely embodied in form.

Human Design is knowledge for our time. Humanity faces a rapidly changing world and is on the cusp of another evolutionary shift. Now we have the opportunity to learn how to live out our 9-centered potential. We are approaching a new era when the survival of our species and its ability to thrive will depend on one’s unique ability to navigate through life without the protection and support of the social infrastructure and agreements which have previously held our world together. The Human Design System shows you how to explore at the leading edge of human development. Here is the opportunity to live as a unique individual, to live by the decision-making of your body’s inner authority while liberating the mind to observe and be of service to the other.” – Dharmen and Leela Swann-Herbert – quoted with written permission from Your Own Authority – A Beginner’s Guide to Human Design ebook

“I relax into oneness and spontaneously give my deepest gift”

“If we have grown beyond a 50/50 Relationship, we are no longer cautious about giving our love to our intimate partner. At certain moments we might beg and whimper; at other moments we might aggressively ravish our partner in love. Still at other times our loving is serene and sweet. But whether shouting, screaming, pleading, pushing, pulling, biting or hugging, we are gifting our partner with our uninhibited and free love, flowing directly from our sexual essence without fear or doubt.

If we have grown into the practice of Intimate Communion, the imaginary videotape does not pose a dilemma since we understand that the fundamental difference between rape and ravishment is simple: Love. Is love the motive of every squeeze, shriek and nibble, regardless of how forceful, aggressive or passionate? Or is it a motive of need the need for sex, the need for power, the need for control?

Most important, in the practice of Intimate Communion we learn that love is something you do, not something you “fall into” or “out of.” Love is something that you practice, like playing tennis or the violin, not something you happen to feel or not. If you are waiting to feel love, in passionate sex or safe conversation, you are making a mistake. Love is an action that you do and when you do it, you feel it. When you are loving, others find you lovable. Love is an action you can practice.

Therefore, in Intimate Communion we learn to practice loving even when we feel hurt, rejected or resistant. First we practice love, and then our native sexual essence blooms, naturally, inevitably, because we are learning to give from our core, which includes the root of our sexuality.” – David Deida, Intimate Communion – awakening your sexual essence

MoonBlog 33.4 dignity

Supposedly the Buddha has said:
“My teaching is a raft whereon men may reach the far shore The sad fact is that so many mistake the raft for the shore”

But what I see often with people dabbling with Human Design and in the HD FaceBook groups is people bitching about that raft, thinking they can take a bus instead, or get a canoe. Get a ride with someone else instead.

And then others ask if there are accommodations on the raft, with sheets and bedding, what time is lunch actually? Wanting the day to day program, stating ahead that they’re not going to do the 2 o-clock meditations ever, ow and probably skip that other class too cause someone else did it and they did not like it.

Then there are those that seek discounts for the crossing without ever knowing the initial price.

Others complain about not being able to swim, or only seek to go when the weather is fine and they have a few free holi-days.

And thus they never reach that far shore, never get to experience what life is going to be like after. Seeing the raft, or teaching as a means to not go, to not ‘get their feet wet’ as a hurdle, when the raft is only just a means to get somewhere else.

It is not about the raft at all. It is not about all these Outer Circumstances.
Read more