Formats Quote

“The unconscious is elusive”

There is no ‘the unconscious’.

It, is only unconscious to the Personality, but it, is not unconcious at all. We are.

Well, ok, who we think, we think, we pretend to imagine to be, are.

It actualy has a perfectly functioning consciousness, stablize your Design Color and whoop, there it is!

MoonBlog 63.5 affirmation

Weirdos in the mail

weirdo: “Removing my ability to comment or discuss my take on being a reflector highlighted to me the health of your group so I’ve kindly left. I wish you all healing xxx”

me: “I have done no such thing
I’m not the admin/mod there

but the about rules of that group are quite clear
there are no takes, only experiences. The rest is just mind fodder”

weirdo: “Mine was all experience x”

me: “Wishing healing is pretending something is wrong with those other people, making you a moralistic fascist
mirror mirror on the wall”
Read more

Niemand durft te zeggen

“We melden elke dag de coronacijfers, maar ik zie nooit de cijfers van oplopende wachtlijsten, van operaties die niet doorgaan.

We maken een passieve, oneerlijke keuze, door te laten gebeuren dat de ic’s vol liggen met coronapatiënten, en de overige zorg af te schalen. Alsof coronapatiënten zieliger zijn dan andere patiënten. Dat is onrechtvaardig.

Maar ik zou wel graag oproepen: maak een klein groepje inhoudsdeskundigen, echte specialisten op dit gebied. Laat hen op rationele gronden op papier zetten: zó zou de zorg verdeeld moeten worden.

Zeshonderd patiënten op de ic en 1600 in de rest van het ziekenhuis ontwrichten op dit moment een hele bevolking, een heel land.

Het zorgpersoneel, de leraren, brandweerlieden, politieagenten. Als zij veilig hun werk kunnen doen, kijk je vervolgens naar de mensen die op de ic terechtkomen en daardoor nu de zorg blokkeren en de samenleving op slot houden. Dat zijn de vijftigers en zestigers, mannen met overgewicht. Als ik moet kiezen tussen een vaccin voor mijn 86-jarige vader of voor een huisarts, dan zeg ik: geef het aan de huisarts.

Mensen die bijna aan het einde van hun leven zijn, soms al dement, krijgen een vaccin. Dat klinkt heel barmhartig, en lief. Net zoals het heel barmhartig klinkt dat we de coronazorg nu steeds voor laten gaan op andere zorg. Maar als je goed nadenkt is het anti-sociaal.

Ik vrees dat we in onze luxe maatschappij niet in staat zijn, nooit geleerd hebben, om dit soort keuzes te maken. De politiek ook niet. Niemand durft te zeggen: we moeten minder coronapatiënten toelaten op de ic.

Ik denk dat het ligt aan de politiek-correcte, braafpraterige cultuur in veel westerse landen. En met die braafpraterij overwin je geen crisis. We willen niet onder ogen zien wat er écht aan de hand is. Het erkennen van eindigheid, dat een oud iemand op een gegeven moment gewoon doodgaat, dat vinden we ook moeilijk.” – IC-baas en hoogleraar Armand Girbes.

Rave Nieuwjaar 2021

Het nieuwe jaar wordt jaarlijks ingeluid volgens de Gregoriaanse kalender om middernacht, als we van de 31e december overgaan op de 1e van januari. Weliswaar is dit het einde van de kalender, maar niet het einde van de jaarcyclus van de zon.

Het Human Design Systeem volgt de cyclus van de zon, een kosmisch patroon. De zon begint een nieuwe cyclus op het moment dat hij zijn intrede maakt in poort 41. Poort 41 is een startcodon, het enige startcodon.
Dit jaar treedt de zon poort 41 binnen op 21 januari 2021 om 20:49:33 uur (lokale tijd Den Haag). Op dat moment begint de nieuwe cyclus, het nieuwe jaar. Poort 41, gelegen in het wortelcentrum, maakt onderdeel uit van de stroom van gevoel. Het levert de brandstof van verlangen, de honger om nieuwe ervaringen op te doen zonder enig doel of bijbedoeling. Zonder doel blijkt ook uit de naam van het incarnatiekruis waartoe poort 41 behoort, namelijk het Incarnatiekruis van het Onverwachte.
Een nieuwe ervaring aangaan is abstract, je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is achteraf, na de ervaring te hebben meegemaakt, dat je erop kunt terugkijken en er een gevoel aan toekent, bv het jaar 2020 voelde zus of zo voor mij. Dat gevoel wordt opgeslagen in ons geheugen.

Bij de cyclus van de zon schijnt zijn licht bij binnenkomst altijd eerst op de 1e lijn van de poort. Elke poort of hexagram heeft 6 lijnen, waarbij elke lijn een specifieke trilling bezit. De 1e lijn van poort 41, heet redelijkheid, de passende vertegenwoordiging van verantwoordelijkheid.

Laten we in redelijkheid kijken naar wat het programma ons brengt in 2021.
Lees meer

Here’s the thing

about the transits and conditioning – they are not you. They are an experience that is happening for you to observe, not to identify nor act upon. It can be an amplified experience, so that you begin to see it, and how it programs the mind to initiate actions based upon False Evidence Appearing Real – the mind’s survival defense mechanisms.

It is not about ignoring the mind, either. It is about noticing the stories that the mind makes up and tries to convince you that they are real. Those stories are fingers pointing towards what you are here to be wise about, those energies passing through your open gates, channels and centers.” – Leela Swann-Herbert

So many people avoid the truth by looking for it.

“You’re not going to find your answer in this journey. You’re going to find stimulation. The answer is within yourself. It cannot be anyplace else. It is about whether it is your serendipity, not choice, but whether it is your serendipity to surrender, and to surrender to your vehicle.

Whatever Human Design is in the end, it is here to transform the form principle. It is here to teach us an extraordinary essential lesson that the body is the life. If you do not allow this body to operate in the way that it was intended to operate you screw up your life; boom. It’s not about your head trip. It’s not about what your mind thinks, not about all the bullshit you go through, all the machinations, this and that, this and that. This is the madness of the world.

The beauty of the form principle is that when you relax into surrender, into the integrity of your form you will see that it delivers, it gives you your life.” -Ra Uru Hu

Moon Pairs and the Synodic Month

Image Credit & Copyright: Marcella Giulia Pace

Explanation: Observe the Moon each night and its visible sunlit portion will gradually change. In phases progressing from New Moon to Full Moon to New Moon again, a lunar cycle or synodic month is completed in about 29.5 days. They look full, but top left to bottom right these panels do show the range of lunar phases for a complete synodic month during August 2019 from Ragusa, Sicily, Italy, planet Earth. For this lunar cycle project the panels organize images of the lunar phases in pairs. Each individual image is paired with another image separated by about 15 days, or approximately half a synodic month. As a result the opposite sunlit portions complete the lunar disk and the shadow line at the boundary of lunar night and day, the terminator, steadily marches across the Moon’s familiar nearside.

Source: Astronomy Picture of the Day

54 Ways Coronavirus Has Changed Our World

By Larry Buchanan May 27, 2020

The coronavirus pandemic has altered
the world immeasurably, yet the
statistically minded among us persist
in trying to measure it. Here are some
aspects of our lives that have trended
up or down — or both — with the
backstory linked to each of them:

Unemployment is up worldwide.

Global movement is down.

Global deaths are up.

Global greenhouse gas emissions are down.
Read more

‘it is only unconscious to the mind, not to the body’

Our natural state is love; our very essence is love. When we are present to our experience of life, it is an experience of love. Love of our self, love of life – those are just labels to try to describe the felt-sense of awareness of being present, here, now.

The mind is very good at interpreting the body’s experience into a story, and that story repetitive in our internal dialog, can harden into a pattern – a neural pathway that can be triggered by a similar experience, a passing energy that the mind interprets once again – and into a story.

As 9-centered humans, we are capable of the felt-sense of awareness of love, while also capable of identifying with the story that our mind is telling us. The dilemma is that we have been trained to believe that we are our mind, rather than training the mind to be an observer of our experience. We believe the mind’s story that we should find love in a particular person, that love should carry us from one peak experience of excitement and happiness to the next, that there is something in particular life should give us as an experience of love – and if only we did this or that, we’d have it. Or, we believe the mind’s story that we are not worthy of love, we are broken and wounded, and will never find love if we don’t change this or that about ourselves.

Love is like an ever-shining internal light, showing us ourselves, as we experience the pure love of communion with our self. The dilemma is that we don’t see it at all. The internal dialog or mental stories are like blinds which block that internal love light. The blinds may be beautiful or ugly, but we find them captivating our attention, so that we never see the inner light itself. We don’t recognize love, because we are stuck looking at the obstacles, the blinds that we put in the way between us and our actual experience of life.

With the mechanics of Human Design, the path to self-love is a binary path. On the one side, we have to train the mind to observe the experience of the present moment, the life that the body is experiencing. In order to train the mind, we have to be able to see the conditioning blinds, the persistent illusion that the mind is focused upon. When we can see the conditioning stories, we can begin to observe what is beyond them.
Read more

Human Design goes to Court

On 3rd June 2020, the Court of Florence pronounced an Order establishing that there cannot be a copyright on the Human Design system.

The Order followed a lawsuit initiated by Human Design Italia, an association claiming they had the sole ownership of Human Design copyright in Italy and the Italian language as licensee of Alan Krakower (Ra Uru Hu)’s company, Jovian Archive.

HD Italia had gone against an Italian publisher, Terra Nuova, after the release, in June 2019, of Chetan Parkyn’s book Human Design – Scopri la Tua Vera Natura; claiming that nobody else except Human Design Italia had the right to publish any book on Human Design.

After a speedy trial, the Judge thought otherwise. His decision stated: “…No evidence has been provided by the claimants to prove that they had exclusive rights on the ‘Human Design System’ or its teachings: those teachings cover ideas, procedures, methodologies of representation that can be freely talked about, mentioned and illustrated even by those who are not the creators, without this infringing intellectual property rights; nor, to do so, does one need to be authorized by a school or by its founders, since in our legal system the representation of ideas is free and is not subjected to cult-like behaviors.”

The principle, stated by US Law and accepted by the Berne Convention as valid for all the countries who are part of it (and Italy is) is that copyright cannot be recognized for an “idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle or discovery, regardless of the form in which it is described,” and therefore “If Krakower cannot be the holder of a general intellectual property right on his ideas (rather than on his works), he cannot have sold it to third parties.”

So “The object of the transfer [from Jovian Archive to Human Design Italia, ed.] cannot be the right to exploit copyright that does not exist.”

And more: “Neither it [Jovian Archive, ed.] nor its assignees could prevent others from publishing other works on the ‘Human Design System’.”

I am particularly pleased to release this news, because I really believe that HD, like Astrology, Kabbalah, I-Ching, the Chakra System, Neutrinos and the DNA theories on which Human Design is based, belongs to humanity as such and not to just one group of individuals.

Of course, everyone is grateful to Ra who went through the experience of receiving the knowledge about the system from some mysterious source, and the moral rights of the discovery will always be his, but the law says that moral right is not transmissible, and ultimately, that the fruit of his experience belongs to all of us.

As the Delhi High Court states, in a 2016 lawsuit, copyright is “not an inevitable, divine, or natural right that confers on authors the absolute ownership of their creations. It is designed rather to stimulate activity and progress in the arts for the intellectual enrichment of the public. Copyright is intended to increase and not to impede the harvest of knowledge. It is intended to motivate the creative activity of authors and inventors in order to benefit the public.”

Moreover, this Court Order is an important precedent for any other lawsuit that might be initiated by Human Design Italia, Jovian Archive or any other organization or individual claiming intellectual property on the HD system. And it is important also for all the independent HD readers, teachers and writers – many! – that have been bullied through the years!

Instead, Human Design has benefited a lot from the work of such independent HD practitioners and has evolved immensely from its original formulation, thanks to their commitment, research and experiences.

Let this Court Order be the first step towards the free expansion and evolution of this beautiful science.

Much thanks to all the people who helped in the process of gathering information to build the case defense, namely attorney-at-law Caterina Inglese, Eleanor Haspel-Portner, Ph.D (noblesciences.com), Chaitanyo (humandesignsystem.com), Karen Curry Parker (understandinghumandesign.com), Erik Memmert (newsunware.com), and of course Chetan Parkyn (humandesignforusall.com).

For a copy of the Court order, which is a public document, in Italian and/or English, contact Marga at margajee@gmail.com

Source: https://www.oshonews.com/2020/07/19/human-design-italian-court-case/
Read more

It’s not about looking in the mirror and trying to figure out how to love yourself

An introduction to Human Design by David Wilson Barnes

“What is Human Design? First of all, don’t believe anything I’m about to tell you. Human Design is not to be believed, it’s not based on a belief system, it is to be experienced. It’s an empirical system that can be understood through experimentation and confirmation. And the reason for this is because existence is a mechanical process. And Human Design is the objective understanding of this mechanical process, it’s known as the science of differentiation, because it’s the science of understanding the extent of our individual uniqueness and how to take advantage of that uniqueness in life.

So everything you’re about to hear is simply a framework for a possibility. The possibility to discover how you are your own Authority in this life and how you don’t need anything or anyone else but yourself to guide you. And that self discovery and understanding the mechanical nature of who you are in relationship to all of existence is possible. And it’s possible through a simple practice that focuses your awareness and deepens your perception. With deepened perception comes deeper understanding. And with deeper understanding comes the greater possibility of a life that’s filled with satisfaction and success, a greater sense of inner peace and more pleasant surprises. Overall, just a much more fluent existence, with far less mental stress and greater physical health.

So what you’re looking at now is called the Bodygraph, it’s otherwise know as a Human Design Chart. So everyone on Earth has the same basic Bodygraph. It’s the shapes and the lines that connect those shapes and the numbers within those shapes, those are the same on every Chart. So what makes a Bodygraph unique are the elements that are then colored in and this is determined by the birth data that is supplied. It’s this data that defines each persons differentiation within the science of differentiation. And every completed Chart then becomes the blueprint of the mechanics of who a person is and how they function in the world, revealing each individuals place in the ongoing evolution of humanity. So unlike the transition from Neanderthal to Cro Magnon to Homo Sapiens, our most recent evolutionary leap was an internal one, there were no external changes in the physique, such a skull structure or bone density. And this is because we underwent an evolution in our capacity for awareness. It was an evolution in our field of consciousness. And the only physical manifestation of this evolution was the transition of humanity from being what we call 7 centered human being to being a 9 centered human being.

So we, you and I, are 9 centered human beings.

The Centers in the Human Design Chart are based on the Hindu Chakra system and this was discovered in India over 2500 years ago through the Hindu Vedic sciences, which described seven fields of subtle energies within the body or Chakras. And each field represented a different quality of our nature. In Human Design we don’t call them Chakras, we call them Centers. So this was the 7 centered human being. In the 7 centered human they focused on the navigation of life through mental strategies or decision making through the weighing of pros and cons and acting on the potential viability of those pros and cons. And all of our current institutions, so our churches, our schools, our governments, our morality, our ethics, these are all based on the 7 centered strategic mind. And today we’re still being educated from the 7 centered point of view. And this has effectively homogenized the entire Earth to navigate life through mental strategies of the 7 centered being and has built the world that we have now for better and for worse.

You know, there have been a lot of advancements in science, in medicine, in social organization, specially over the last 400 years. But then there’s the other side of that equation with all of its dysfunction and inconsistent and often disastrous results. So in the evolution of the 7 centered being to the 9 centered being, we went from our minds relative awareness being our Authority in decision making, to a system today in which our body’s instinctual awareness can now be relied on as the Authority for our decision making process. It all boils down to decision making.

Because the story of our life is simply a tapestry that is built on a sequence of events made from one decision to another. You know, you wake up in the morning and you decide what you want for breakfast, you decide what kind of socks you’re gonna wear and what route you might take to work that day. So from those seemingly small decisions to the larger ones of where you’re gonna live and what you’re gonna do with your life and who you’re gonna spent your life with. All of life is just decision making. But most everyone on Earth is still making decisions with the mind, you know, they’re using the old 7 centered strategic system. But decisions made with the mind, they always come with a degree of uncertainty. Because trying to predict outcomes by weighing pros and cons only brings clarity after the fact. You know, you make the decision and then; ‘Yes that worked’. ‘No that didn’t work’. ‘Yes that was a good decision’. ‘No that was a bad decision’. So it’s all a bit of a crap-shoot at the end of the day. And the bigger the decision, the bigger the uncertainty. And the greater the uncertainty, the greater the mental stress and the anxiety and the physical breakdown.

So what Human Design is offering, is an insight into the mechanics behind the art of decision making through your body’s individual, instinctual awareness. And this is all achieved through a simple practice that you experiment with over time. And it’s the only thing that one needs to utilize the full potential of what Human Design has to offer. So it doesn’t matter how much anyone knows about Human Design or how long they’ve been in this process, this practice is the only thing that matters, whether you’re a beginner or you’re 25 years into your experiment. And the practice is called; Strategy & Authority.

Strategy & Authority.

So Strategy & Authority is the only thing you need to start your journey in Human Design. And if it speaks to you, is the only thing you need to practice it for the rest of your life. It’s the key to Human Design and it unlocks the mechanics of your nature.

Everyone on Earth has a specific active Strategy that can guide them and a specific Inner Authority that they can surrender to for all decision making. And when you learn to trust your Design through experimenting with your Strategy and your Authority and surrendering to the innate wisdom of your body’s awareness, your mind is then no longer being pressured, is no longer being pressured to strategically predict the future for its survival. And this in turn expands your mind’s ability to take in its environment, this is literally an expansion of your consciousness. And in doing so, you’re increasing the potential for discovering purpose, either a new purpose or an increase sense of purpose in what your life has already become.

This is the possibility behind the Human Design System. And as I mentioned, don’t believe anything I’m telling you, Human Design is about practical knowledge, it either works, or it doesn’t and you’re the only person that can determine that, for you.” – David Wilson Barnes

transcript by Evelyne Beyer